Právní a firemní poradenství

SAVINO & PARTNERS as
Právní a firemní poradenství

Poradenství a pomoc v následujících odborných oblastech:

  • Občanské, obchodní, korporátní právo: soudní (včetně rozhodčí) i mimosoudní činnost (včetně mimořádných operací, fúzí a nabývání podniků);
  • Správa a řízení společnosti a poradenství při generační výměně;
  • Pracovní právo;
  • Věcná práva k nemovitostem;
  • Mezinárodní právo;
  • Správní právo.
POŽÁDAT O INFORMACE

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.