Manažerské a finanční poradenství

SAVINO & PARTNERS as
Manažerské a finanční poradenství
  • Periodická rozpočtová analýza a příprava ročních a mezitímních zpráv o kontrole řízení, a analýza a ověřování dodržování specifických účetních standardů;
  • Pomoc při zavádění řídicího softwaru pro podniky a skupiny integrovaného s účetnictvím;
  • Analýza postupů při řízení společnosti a ověřování dodržování regulačních norem České republiky;
  • Poradenství a plánování mezinárodních finančních operací, pomoc při styku s českými úvěrovými ústavy, žádosti o financování bankami;
  • Poradenství a pomoc při získávání dotací a financování poskytovaných Evropskou unií;
  • Analýza a průzkum trhu, provádění specifických studií;
  • Vyhledávání oznámení o vyhlášení veřejné zakázky v databázi, pomoc při předkládání nabídek.
POŽÁDAT O INFORMACE

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.