Služby

01
Mission

Sdružení tvoří odborníci a poradci zaměřující se na operativní pomoc podnikům, které chtějí rozvíjet projekty internacionalizace v zemích střední a východní Evropy, v Číně a v Ruské federaci.

02
Partneři a spolupráce

Spolupracujeme s oborovými sdruženími, bankami a vysokými školami, našimi partnery jsou odborníci ze všech světadílů, díky nimž se můžeme starat o naše klienty po celém světě.

03
Organizace

Sdružení, které vzniklo z italských kanceláří, a které koordinuje činnost a výměnu informací svých členů, specializovaných kanceláří a poradenských společností.

Služby

Pět oblastí specializace pro poradenské služby charakterizované vysokou profesionalitou a přidanou hodnotou.

Daňové poradenství a plánování, provádění auditů, daňové poradenství týkající se daní v České republice a správa vztahů s orgány daňové inspekce a kontroly…

Zadejte >

Periodická rozpočtová analýza a příprava ročních a mezitímních zpráv o kontrole řízení, a analýza a ověřování dodržování specifických účetních standardů…

Zadejte >

Občanské, obchodní, korporátní právo: soudní (včetně rozhodčí) i mimosoudní činnost (včetně mimořádných operací, fúzí a nabývání podniků)…

Zadejte >

Umístění sídla společnosti v kancelářích v České republice, správa korespondence…

Zadejte >

Obchodní, daňové a smluvní poradenství ohledně koupě a rekonstrukce nemovitostí, posouzení investic a studie proveditelnosti…

Zadejte >

Služby v oblasti poradenství uměleckých děl pod dohledem externích poradců….

Zadejte >

POŽÁDAT O INFORMACE

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.