Savino & Partners Právo

Savino & Partners Právo

Firma Savino spolupracuje se dvěma kvalifikovanými právníky, kteří poskytují své právní služby.

Dott. Luca Savino, narozený v Terstu v roce 1964. Člen Komory autorizovaných účetních a účetních znalců Milána, Auditor a profesor Obchodní ekonomiky na katedře Politických věd v Terstu. Odborník v oblasti správy společností a podnikového řízení.

Mgr. Martin Kotora, narozený v Praze v roce 1979, absolvent Karlovy Univerzity v Praze.  Kvalifikovaný právník. Registrační číslo v České advokátní komoře (ČAK) 14886. Odborník v oblasti obchodního práva, realit, smluvního práva, pracovního práva. Kontakty: office@akkotora.cz

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D., JU.D., narozený v Praze v roce 1958. Absolvent civilního a kanonického práva (In Utroque Iure) na Institutu Utriusque Iuris Papežské Lateranské univerzity v Římě v roce 1988 (summa cum laude), kterou Karlova Univerzita v Praze uznává. Učitel Římského práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni od roku 1993. Kvalifikovaný advokát od roku 2002 (registrační číslo ČAK 09460). Odborník v oblasti občanského práva a občanského soudnictví, obchodního práva, majetkového práva, ústavního práva a kanonického práva. Kontakty: cerny@mcery.eu

Služby
Občanské právo
Obchodní právo
Podnikové právo
Soudní činnost
Mimosoudní činnosti
Řízení společnosti
Pracovní právo
Právo nemovitostí
Mezinárodní zákon
Správní právo
Generační přechody
M&A
POŽÁDAT O INFORMACE

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.