Building Italian Management s.r.o

BIM s.r.o

Společnost Building Italian Management byla vytvořena s cílem nabídnout nerezidentským vlastníkům správu nemovitostí, kompletní servis včetně údržby.
Společnost Bim stále více rozvíjí své servisní služby rozšířením své působnosti a pokrytím tak všech stavebních prací. Rekonstrukce, konstrukce, návrhářství, interiérové vybavení jsou pouze některé z aktivit, které společnost již několik let koná.
Další služby se týkají správy a údržby budov, řízení mimořádné údržby a zajišťování dodavatelů tísňových služeb. Společnost se také zabývá řízením kondominia a vztahů s nájemci dekret a poskytovateli služeb.

Kontakty: info@bimsro.cz

SLUŽBY
Správa nemovitostí
Běžná údržba
Mimořádná údržba
Výzkum dodavatelů
Řízení kondominie
Správa nájemců
Pohotovostní služby
Řízení dodavatelů
POŽÁDAT O INFORMACE

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.