Savino & Partners

Od roku 1991 zajišťuje Studio Savino & Partners v České republice firemní, daňové, účetní, finanční a realitní poradenství

Zadejte

01.

Mission

Sdružení tvoří odborníci a poradci zaměřující se na operativní pomoc podnikům, které chtějí rozvíjet projekty internacionalizace v zemích střední a východní Evropy, v Číně a v Ruské federaci.

02.

Partneři a spolupráce

Spolupracujeme s oborovými sdruženími, bankami a vysokými školami, našimi partnery jsou odborníci ze všech světadílů, díky nimž se můžeme starat o naše klienty po celém světě.

03.

Organizační struktura

Sdružení, které vzniklo z italských kanceláří, a které koordinuje činnost a výměnu informací svých členů, specializovaných kanceláří a poradenských společností.

Služby

Pět oblastí specializace pro poradenské služby charakterizované vysokou profesionalitou a přidanou hodnotou

Daňové poradenství a plánování, provádění auditů, daňové poradenství týkající se daní v České republice a správa vztahů s orgány daňové inspekce a kontroly…

Zadejte >

Periodická rozpočtová analýza a příprava ročních a mezitímních zpráv o kontrole řízení, a analýza a ověřování dodržování specifických účetních standardů…

Zadejte >

Občanské, obchodní, korporátní právo: soudní (včetně rozhodčí) i mimosoudní činnost (včetně mimořádných operací, fúzí a nabývání podniků)…

Zadejte >

Umístění sídla společnosti v kancelářích v České republice, správa korespondence…

Zadejte >

Obchodní, daňové a smluvní poradenství ohledně koupě a rekonstrukce nemovitostí, posouzení investic a studie proveditelnosti…

Zadejte >

Služby v oblasti poradenství uměleckých děl pod dohledem externích poradců….

Zadejte >

Profil společnosti

Společnost IC & Partners je mezinárodní poradenská firma, která spolupracuje s firmami na podpoře jejich vstupu nebo rozvoje na zahraničních trzích.

Profil společnosti

Přibližně 100 pracovníků (poradců a spolupracovníků přidružených společností) zajišťuje všudypřítomnou a neustálou pomoc více než 300 klientům. Společnost je přítomná přímo v České republice a na Slovensku.

Partners

Přibližně 100 pracovníků (poradců a spolupracovníků přidružených společností) zajišťuje všudypřítomnou a neustálou pomoc více než 300 klientům.

Angelo Barni
Partner

Narozený v Savignano Sul Rubicone v roce 1965. Znalec v oboru obchodního účetnictví. Pracovní poradce zapsaný v rejstříku v Pistoia. Finanční promotor zapsaný v rejstříku ve Florencii. Správce a investor v řadě realitních transakcí Fondů Rodinných skupin.

Giovanni Bonacchi
Partner

Narozený v Pistoia v roce 1963. Kvalifikovaný účetní. Zapsaný v rejstříku auditorů italského ministerstva spravedlnosti. Odborník v oblasti mezinárodních daní a rozpočtových politik.

Piero Giovannini
Partner

Narozený v Pistoia v roce 1963. Absolvent fakulty Ekonomie a obchod na Univerzitě ve Florencii. Kvalifikovaný účetní, zapsaný v rejstříku auditorů na ministerstvu. Odborník v oblasti mezinárodních daní, rozpočtové politiky a auditu, práva obchodních společností.

Luca Savino
Partner

Narozený v Terstu v roce 1964. Člen Komory autorizovaných účetních a účetních znalců Milána, Auditor a profesor Obchodní ekonomiky na katedře Politických věd v Terstu. Odborník v oblasti správy společností a podnikového řízení.

Požádat o informace

Kontaktujte nás a získejte více informací o tržních příležitostech, specializovaných poradenských službách a mezinárodních projektech. Naši konzultanti budou co nejrychleji odpovídat.