Nabídka práce: posizione aperta presso la Savino&Partners

Lavoro Repubblica Ceca: NABÍDKA PRÁCE

Pozice: Junior Reporting Analyst.

Firma: Savino & Partners a.s. (www.savinopartners.com).

Místo práce: Máchova 838/18, Vinohrady, Praha.

Odpovědnost:  práce spočívá ve správě portfolia klientů, kteří potřebují konkrétní zprávy o svém podnikání.

Požadavky:

 • Čtení a analýza rozpočtu.
 • Schopnost extrahovat data z programů pro správu.
 • Znalost programu Microsoft Office.
 • Ceský jazyk (pokročilá úroveň).
 • Italský anebo anglický jazyk (základní úroveň).

Smluvní nabídka:

 •  Pracovní smlouva na částečný úvazek 20 hodin týdně (je možnost i smlouvy o externí spolupráci OSVČ).
 •  Flexibilita v pracovní době a možnost home office.
 •  Doba trvání pracovní smlouvy je na rok s možností prodloužení.
 •  Hrubý měsíční plat 18 000 Kč + bonus za dosažení smluvních cílů.

 

OFFERTA DI LAVORO:

Posizione: Junior Reporting Analyst.

Azienda: Savino & Partners a.s. (www.savinopartners.com), società italo-ceca da 30 anni a Praga.

Luogo di lavoro: Máchova 838/18, Vinohrady, Praha.

Responsabilità: Il lavoro consiste nella gestione di un portfolio clienti, che necessitano di report specifici sul proprio business.

Requisiti:

 • Capacità di lettura e analisi di bilancio.
 • Capacità di estrazione dati da programmi gestionali.
 • Utilizzo pacchetto Microsoft Office.
 • Lingua ceca (livello avanzato).
 • Lingua italiana e/o inglese (livello base).

Offerta contrattuale:

 • Contratto di lavoro subordinato part-time 20 ore settimanali (o, se preferito, contratto di collaborazione esterna OSVČ).
 • Flessibilità negli orari di lavoro e alternanza tra presenza e home office.
 • Durata di 1 anno, rinnovabile.
 • Retribuzione mensile lorda 18.000 CZK + bonus al raggiungimento degli obiettivi contrattuali.

 

JOB OFFER:

Position: Junior Reporting Analyst.

Company: Savino & Partners as ( www.savinopartners.com ), a Czech-Italian company in Prague since 1991.

Place of work: Máchova 838/18, Vinohrady, Praha.

Responsibilities: The job consists in managing a portfolio of clients, that need specific business’ reports.

Requirements:

 •  Budget analysis skills.
 •  Ability to extract data from software programs.
 •  Use of Microsoft Office package.
 •  Czech language (advanced level).
 •  Italian and / or English language (basic level).

Contractual offer:

 • Part-time employment contract 20 hours per week (or, if preferred, OSVČ external collaboration contract).
 •  Flexibility in the management of the working hours and possibility to alternate presence and home office.
 • Duration: 1 year, renewable.
 • Gross monthly salary: 18,000 CZK + bonus for achieving contractual aims.